inprimatu
Etchahunen bizitziaren khantoria
Izenburua:
Etchahunen bizitziaren khantoria
Sinadura:
Topet, Pierre (Etxahun)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Topet, Pierre

Argitalpena:
Euskera.
Urtea:
1969-1970
Argitalpenaren urtea:
Alea:
Orrialdea:
172-188

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Etchahunen bizitziaren khantoria

 

Topet-Etchahun, Pierre

 

 1.

 

 Mousde Clerice jauna Badiçu dembora

 çoure salutatcera, gin guein ninçala

 hitçaman ukhen neiçun dakiçun beçala

 Ene bicitciaren, coblas eçartera

 egun houna nitçayçu copiarekila

 

 2.

 

 Etchahonen çorthia içanda ayphatu

 mundian gutic dila haboro sofritu

 ene persona tristic houracin causatu

 aitetamer beyninçan haurreti huguntu

 edertarçunes prauve, ninçalacos sorthu

 

 3.

 

 ene lehen ourthia, nin carceratia

 amac idor bihotça, bai eta thitia

 ni khugnati marracas beinian gossia

 amac ene nigarrez ez aldis anxia

 nahis eguinliçadan gincouac deitcia

 

 4.

 

 ene biden ourthian banoundouen chuti

 desprimatus khechunin arrebabateki

 eramaiten beitceitan oguia escuti

 eta nihau tratatcen, ardura crudelki

 ikhoussiric amari etceyola gaitci.

 

 5.

 

 hirour guerren ourthecos, nincan elhestatcen

 noula tratatcen nundin, arrebac erraiten

 bena hari gueçurrac, hobeki sinhesten

 ardura beitceritan, nigar eramuiten

 amac ichil artino, nindian cehatcen.

 

 6.

 

 laurac coumplitu gabe, banian anayé

 çaflerasten beinundin, arrebac herere

 guero eguiten banin, nic hayer deuscre

 amac hayer pharcatcen faltac bethiere

 eta ni erhacatcen, pietate gabe.

 

 7.

 

 Bostac nutianecos, aitanin orducos

 ene figura tristis, hassíric ondicos

 etchenco bestic ere, ikhous aldi oros

 hari ençun naussetças, eni injurios

 mesperetchu gueibaten, ninçan heki gueros

 

 8.

 

 Bethe nutinin seiac ama ene engrat

 hari plaser eguiten, ni ari ahalas

 eta harec ordari aurhider ophilac

 apairietan ere hobe hayen pheçac

 uduri ni haurretan, nundiala bastart

 

 9.

 

 Bethe nutinin çaspi içan ninçan hassi

 amaren cerbutchatcen, ahalas umilki

 lanic cianin haurren, mania nic bethi

 guero beste aurrhider, goust eguitegati

 gaiski salcen nundian ene aitareki

 

 10.

 

 çortci guerren ourthia nian escolaco

 nic hanere çorthia, etchen beçalaco

 etchen esclavo dena, beita campoun niatho

 halacouen khidiac bethiere gaisto

 hartacos nic han ere esprabia franco

 

 11.

 

 Bederatçu guerrena nin nahhn aphestu

 nahis aita etamer, ephachuti khentu

 bena ez laguncera, nic hourac gogatu

 gincouac eman donna, nitan nul aguitu

 ene suita tristic, beiterit marcatu

 

 12.

 

 hamar guerren ourthia nian changrireki

 aitac enundilacos, estola eraci

 nahi beinundin ordin travaillaeraci

 era es nit indarric, haurrin hacis gaiski

 ordin haren mendekic, içan ceistan hassi

 

 13.

 

 hameca guerrenecos, nin aita pharcatcen

 hari khaussitu nahis, indarra bortchatcen

 harec errecoumpenssa, ceitana eguiten

 eguisaitac beinundin, primu bere fontsen

 ene desprimutcia, ceritan tcekhatcen

 

 14.

 

 hamabi guerrenian, ni goicic lanian

 oustes aita contriri, khaussitureninan

 harec beste aurrhidic, usten aiserian

 eta halere hayen obretças lorian

 aldis nic jaten neron, arthouri dolian

 

 15.

 

 hama hirour dena nin mithileki lanin

 oustes aita pharcatces irabaciren nin

 harec ceitan eskerrac pharcatunianin

 ene odol agria, sobera errecin

 ene ossagarria, galeraci beitcin

 

 16.

 

 hamabost guerreneco, ni es deusetaco

 egoitera ez ausat etez hotm laneco

 mithila, odrereki lanin bortchatceco

 edo eta bestela, ene çaflatceco

 halere nic hobena, houra enetaco

 

 17.

 

 hamaseiden ourthia, nin desolatia

 hilic ama handia, nic nian althia

 guerosti etchenian, houn ene trempia

 ene errekitia, nitças trufatcia

 eta beste haurrena salda berhecia

 

 18.

 

 hamaçaspi guerrenin ni usatu tregnin

 ene etcheco contren, mesperetcien pin

 nescatotiobat cian, aitac hartu ordin

 eni doluceitala, eracasten beitcin

 houra beinin maithatu, bien çori gaitcin

 

 19.

 

 hamaçortci guerrena nianin coumplitu

 ene bekhatia cen içan publicatu

 eta ni ene aitas gincouac punitu

 egusaita beinian, hares desgoustatu

 ene desprimutcera ceritan gogatu

 

 20.

 

 hemeretçu denian, primagen changriti

 avançu eguin nian ene buris gainti

 hirour etcbalte beinin galdu aitagati

 eta es amac ere, nahi primuraci

 nic nahi eninaren, espusatces baici

 

 21.

 

 hogueiac nutineco, nic khidiac galtho

 noun ciradin solasac, hetat jouaiteco

 eta nic aldis gousta, nihau egoiteco

 ene phena changries, nigar eguiteco

 ene gaste dembora ukhendut halaco

 

 22.

 

 Hoguei eta bat denin, eguin nin khortia

 amourioric gabe o gacho tristia

 oustes erosten nian aitamen bakia

 erossi ukhen nian ene thurmentia

 nahi gabes kitatu ene sor lekhia

 

 23.

 

 hogei eta bi denin escountus dolunin

 orducos beinakian, cernian sayhexin

 ene ossaba ere hilceritan ordin

 lehen khentu primagen berris eman guein

 ene aitaças baici, emaiten beitçutin

 

 24.

 

 hogeita hirour denin gin ceristan hounac

 ossabac hilceracoun, eman guei ceistanac

 aitac beste haurreki erossi tcicanac

 eneki procescaco, houn citen çucenac

 eta dobla eraci, nic nutian phenac

 

 25.

 

 hoguei eta lau denin ama hil ceritan

 eta aita venjatu aurrhideki bertan

 justicias partaju, galthatu ceritan

 nic nahi accoumoudus beria harceçan

 bena harec nahigo, ni despendios jan

 

 26.

 

 hoguei eta bost denin, banian bihots min

 aita fraudas sarthuric, ordegnus ukhenin

 hari buhurtu nahis, ni procescan ordin

 egunac justician, eta gayac bidin

 eta ene aiçouac emastiren ohin.

 

 27.

 

 hogueita sei denian banin bost etcheco

 ni galnendin nahian, ene beretcheco

 lous falssubat ceitan gin scandaletaco

 ecin pacenciatus nic emailia jo

 eta sujet hares, hareraci presou

 

 28.

 

 coumplitu nutianin, hoguei eta çaspi

 emastis nundin aitac, delonça eraci

 ene muble cabalic, aurridec edeki

 ni nahis ene hounen, exayer edeki

 cachota chilaturic, campoulat escapi

 

 29.

 

 coumplitu nutianin hoguei eta çortci

 exayac enen jaten, ni aldis ihessi

 emastiren ossaba, nin othoieraci

 etchaltic sal citçan, nençan libreraci

 bena ni emastiac, ordin hareraci

 

 30.

 

 hoguita bederatcic nutinin coumplitu

 aitac ceitan haurrelci procesa phoussatu

 ene presous içanes, defautes jujatu

 ene hirour etchaltic, ordian beretu

 eta ez gastelilat eni sosbat heltu

 

 31.

 

 hogueta hamarrenin, hileri cachotin

 juge hayer gorderic, sabrekaldic burin

 jaunliera ceritan, jabelci bat eguin

 eta ez ikhoustera, ihour utci ordin

 loxas eguincin crima jugec lecen jakin

 

 32.

 

 Coumplitu nutianin, hoguita hamecac

 emastis eguin ceitan, jaunareki bastart

 ecarten beinudian, feit harec campoulat

 condeneraci nundin, ordin jaunlierac

 loxas puniras neçan, egin ceitan plagas

 

 33.

 

 coumplitu nutianin hogueita hamabi

 agenerat nundien prauveric igorri

 khalignabat lephoti jandarmac thirari

 ene çaignec es nahi khorpitça egari

 heltunundien airin, ecines ebili

 

 34.

 

 hogueta hamahirour dena nian triste

 agenen beharnila hil beinian ouste

 secoursic ecin ukhen, hanco jana countre

 finirasten nundian, emastiac hanche

 espaleit gincouc heltu, chaho atharratce

 

 35.

 

 hoguita hamalaura, nian alaguera

 ouste beinin agenen, libratcen ninçala

 bena gaiski saldurik, emastic harçara

 condusitu nundien, brigadas brigada

 hanco borthan harturic, donaphaleguira

 

 36.

 

 hoguita hamabostin, ni donaphaleguin

 han hil beharniala, dudaric espeinin

 hanco jaun jugetara, cen emastia gin

 han perieras nencen her othoyac eguin

 eta ni haren despit hec livratu ordin

 

 37.

 

 hoguita hamesein, ninçan etchen sarthu

 fonssa engajaturic, emastiae bathu

 hirour milla liberas hounac devenitu

 eta bost edo seies, çorrac emendatu

 halere arragretic, es eni marcatu

 

 38.

 

 hoguita hamaçaspin ni exayen artin

 hayen nabastarrien ecin suportatin

 colpatu ukhen cien gaibates ulhunpin

 ene adiskidebat exaya cen oustin

 eta eni behartu, berris ihes eguin

 

 39.

 

 hoguita hamaçortcin, gorde nin lekia

 loxas naussilekhidan hartan justicia

 eni deus eman gabe, cianac tritia

 eguin ceitan exayer hareracitia

 eta guero beraren, hen naussi sartcia

 

 40.

 

 hogueita hemeretcin nic pauveco khortin

 çaspi jakile falssu banutian khantin

 hanco jaun juger erran, nic cer sofritunin

 eta ene plentetças, hec casetac eguin

 eta nihau eçari dolus libertatin

 

 41.

 

 Berrogueden ourthian ninçan etchen sarthu

 jakile falssu ginac, han etcheçain bathu

 ene bortan sartceti, hayec defendatu

 bost lekhutaco primu, içan cena sorthu

 etchesbat eguin gabe, ostatin gabetu

 

 42.

 

 Berreguei eta batin procesbat hassinin

 fonssa edo saria bata nahi beinin

 arbitrec ni troumpatu presentic espeinin

 haiec ni sineraci certan espeinekin

 eta hartce nianas, kitancha eraguin

 

 43.

 

 Berroguita bidena nianin coumplitu

 ene changriac ceistan sobera gagnitu

 mundus mundu beininçan pelegri phartitu

 ene phenac bihotcin, bost reino traucatu

 erroumaco hirian, khomentian sarthu

 

 44.

 

 Berroguita hirourin nunduççun khomentin

 haurren nin arraincurac, erratcen beinundin

 haren ecin sofritus, ni franciarat gin

 passaporta deseguin anconaco hirin

 eta presou eçari toscanaco laurin

 

 45.

 

 Berroguei eta laurin içan ninçan jalki

 berrogueta hamabost guerren gasteluti

 nimaseco hirian egonic hil exi

 araues espeininçan sofrituric aski

 gin ninçan bataliara, ene exayeki

 

 46.

 

 Berrogue eta bostin seis proces hassinin

 aita gincouc deithuric, haren houna beinin

 eta ene haurreki sarthu ene hounin

 hen amareki ere jarri unionin

 estelaric etchaten senharraren ohin.

 

 47.

 

 Berroguei eta sein nian thurmentia

 ene lekhu galdiren, ecin chuchentia

 eni venjatces jounic, ikousten hatia

 igortiac eguiten eneti yatia

 haren suportatceco, behar pacencia

 

 48.

 

 coumplitu nutianin, berregueta çaspi

 haurren cerbait gueinhatcen içan ninçan hassi

 gueinhaçale laguna çortiac attaki

 mousde maitiac honra, mousde etchatceki

 defis jaun presidenta, gati libreraci

 

 49.

 

 Berroguei eta çortcic oray dutut bethe

 hontan seme bat garda sarthu nahi nuke

 eta hartaco behar nic autoritate

 erregueren beitcira çu procuradore

 jauna çuc eguidaçu hartaco favore

 


inprimatu