inprimatu
Complainte Heguilus
Izenburua:
Complainte Heguilus
Sinadura:
Topet, Pierre (Etxahun)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Topet, Pierre

Argitalpena:
Euskera.
Urtea:
1969-1970
Argitalpenaren urtea:
Alea:
Orrialdea:
624-628

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Complainte Heguilus

 

Topet-Etchahun, Pierre

 

 1.

 

 Bi versset tristeric hountcentut, sujeta beitut ikhousten,

 Arroquiga heguiluceco jaun anderen, hilcen gagnen.

 Beren barrio keheillan, assassinatu beitçutien,

 Eta ihourc ez jakintu, hayen erhailia nourcen.

 

 2.

 

 Sehan emaste galant hourac, hil beharcien goician,

 Merkhatialat jouaiteco, ciren necessitatian,

 Bai eta jouan utciric, dendaria bera etchian,

 Eta beren erhailia, hec etçakien lekhian.

 

 3.

 

 Merkhatuti giten ciradin, ez phençatcencielaric

 Bourreva haiduruciela, etche khantian gorderic

 Senharrari hauxeceren, helcian buria lehenic

 Guero emaste gachouri, ihessi jouittencelaric.

 

 4.

 

 Exayac hatçancianin, oyhu eguincin emastic

 Nourbaitec erho nahi beinaï, genevieva helakhit!

 Genevieva ginceion, bena ez harez profeituric

 Ceren orducos beitcian, eçari hil urhenturic.

 

 5.

 

 Genevieva joun içancen aiçouen avertitcera,

 Heguilucec erhociala, emastia erraitera.

 Aiçouac laster jounciren, emaste gachouri helcera,

 Bena hourac gin gabe joun, bien erhaile crudela.

 

 6.

 

 Genevieva nouren odres, hits falssu hau errançunin,

 Aiçouer eta justicia, heguilucila gincenin.

 Senhar hil batec cirouala, erho ahal emastia

 Guero beraren buria, emastia erhocinin.

 

 7.

 

 Justiciac espeitceriçun, nahi eguin sinhestia,

 Senhar hil batec cirouala, erho ahal emastia

 Eguinceriçun bereki, presounteguilat erouitia,

 Bena ez çuri eraguin, erranes khambiatcia.

 

 8.

 

 Etçuçun ez cadet heguilus, emastiren erhaïlia

 Sobera cicien algarren hec amourio handia

 Bainan bai besteren odres, atcioneren eguilia

 Bestela jakin gunukin nourçatian coupablia.

 

 9.

 

 Dihariak eraguitendu, mundu hountan hanitsgaiski

 Eta crimak foundierasten, mundu hountacogenteki;

 Bi heriotce eguina, çuc hala tukeçu hayeki:

 Bena loxa içancité, estiradin gincoureki.

 

 10.

 

 Cain ere etcian gincouac, moundias punieraci

 Bena bai hayen quitatcian, ifernialat egotchi.

 Areta harec etcian eguin heriotcebat baici;

 Biga eguindukianac, cer behardu eguruki?

 

 11.

 

 Heguilucen erhoraslia, orai çouri nis minçatcen

 Nahi bada ecinçutugun, nic ez bestec icentatcen

 Çuc eraguinduçun crima, beiteiçut nic clarki erraiten

 Etçukiala tigriac, ez lehouac eguin ukhen.

 

 12.

 

 Bi perssouna ukhendutuçu, inssolenki galeraci,

 Çoure escuti etcienic heriotcia merechi

 Eta hayen erhailiren arima cihaurenareki;

 Bena coupabliagoua çucirate gincoureki.

 

 13.

 

 Mundu hountaco justiciaz diradinac punituric

 Beste mundialat badoutça, bere crimes garbitutic,

 Bena ciec beitciraye jounen hayec theiu utciric

 Berhartucie punitu, salvalcecos cien buric.

 

 14.

 

 Nourc nahi erhodin heguilus, eta haren lagun houna

 Nahis hayenaren edeki, edo haïer cinas haina

 Bestec eguin bekhatiec, espeikitçakie gu dauna

 Ditçagun hen faltac utci, eta gouric examina.

 

 15.

 

 Heguiluci beraren hounac, bicia khentu balero

 Hares coupable liçatinac, noula goça ahal liro

 Eta haren bekhatia, gincouac noula pharcadiro

 Igaran baleçaere, nigarres dembora oro.

 

 16.

 

 Guiçon gastiac eguicie, versset hoyen khantatcia

 Eta ez hoyen sujetaren lanjer handian jartia

 Bere crimac beiterie eguiten barneti jatia

 Galeraci beiterie, celialaco tritia.

 

 17.

 

 Ginco jauna çuc bekhatores, hareçacu pietate

 Escandalac eta beharrac, galcen beitu hanits gente

 Kantore hoyen sujetec ere baçukien berthute

 Içan balira aberax, eta fortuna hen althe.

 


inprimatu