inprimatu
Barkocheko eliza
Izenburua:
Barkocheko eliza
Sinadura:
Topet, Pierre (Etxahun)
Urkizaren iruzkina:
(Gipuzkeraz)
Egilea(k):
Topet, Pierre

Argitalpena:
Euskera.
Urtea:
1969-1970
Argitalpenaren urtea:
Alea:
Orrialdea:
472-482

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


faksimilea ikusteko


Barkoxeko eliza

 

Topet-Etchahun, Pierre

 

 1.

 

 Egün Barkoxen beita

 Libertitzeko besta,

 Bi berset khantatzen dütüt, soniareki aldika,

 Jaun erretorak emanik beitüt hoien süjeta.

 

 2.

 

 Gute Jaun erretora

 Dügü Jaun khorpitz gora!

 Jinkuak ere egin zizün bihotzez ere hala,

 Bortxa ikhusirik beita harez jente aphala.

 

 3.

 

 Barkoxeko eliza

 Da eder den bastiza!

 Erretorak fitsatürik dügü han jaunen plaza,

 Ezpeitiroie haren odrez praubek hantik entzün meza.

 

 4.

 

 Praube bat izan düzü

 jaun haien plazan sarthü:

 Bi jaun hara jin era hura hen kunpañan baratü,

 Erretora süjet harez hüllan desesperatü

 

 5.

 

 Meza zinian hasi,

 Praubia zian ikhusi,

 Bi jaun handi hen artian, bere arropa txarreki,

 Hantik jalki-erazlia igorti sabre bateki.

 

 6.

 

 Praubia zenian jalkhi

 Bere afruntiareki,

 Jun zeion zerbaiten galthoz, nahiz beztitü hobeki;

 Hura baratzian gorde ezpeitzin nahi ikhusi.

 

 7.

 

 Praube hura da izan

 Zazpi erresumatan;

 Egün oroz meza entzün bi mila elizatan;

 Barkoxen bezala aphezek ez tratatürik izan.

 

 8.

 

 Izan nüzü Loretan,

 Jakan eta Erruman,

 Aita Saintiren meza entzün kardinalen kunpañan:

 Arropak txar nütian eta ihurk etzeitan deüs erran.

 

 9.

 

 Gure erretor berria,

 Ez juna üdüria;

 Harek üsü bisitatzen (zin) eri miserablia,

 Eta zük elizan ere ezin ikhus praubia,

 

 10.

 

 Barkoxera jin zirenin,

 Ükhen zünin «hunki jin»;

 Ustez süjet bat arrarorik sarthü zintzeikün herrin,

 Bena emanen deiküzü plazer(a) juiten zirenin.

 

 11.

 

 Alemanak beitira

 Españulak bezala,

 Bere pekuen mendekus eta ürgüllüz gora,

 Zük erakasten deiküzü kasta hartarik zirela.

 

 12.

 

 Barkoxeko neskatilak

 Eginez phastoral bat,

 Ezin atsolbitüz dira higatürik oski zolak,

 Eta haieri sogitera jin zirenak orobat.

 

 13.

 

 Aktür hurak balira

 Izan düke alhaba,

 Haiek egin bekhatiak pharkhatü züntükin aisa,

 Edo eman baleizie present zunbait pularda.

 

 14.

 

 Barkoxeko aphezak

 Oro dira manexak,

 Ezkiniroia oithian ükhen Ziberutar artzañ bat,

 Prauben era aberatsen afable lizatin bat.

 

 15.

 

 Barkoxen besta berri

 Zen lehen besta handi,

 Bena ideki derezü zük muda eder hori,

 Desplazer egitia gatik hanko popüliari.

 

 16.

 

 Uhure hura zergatik

 Düzü Jinkuri ideki?

 Ala mündin ebili zenin ebili beitzen praubeki,

 Era ez zük uhuratü handi ageri baizik.

 

 17.

 

 Jinkua zelin bada

 Zü elizan bezala,

 Lekhü haitatüz ezarteko khargü dienen gora,

 Gü taula petan girate, jente gradoz aphala!

 

 18.

 

 Barkoxeko kunseilian

 Dira phena handian,

 Aphezen ezin ezariz kuntent diren alojian:

 Musde Merzi ezar-izazü zük zure jauregian.

 

 19.

 

 Barkoxeko gizun gaztik

 Ziren projet hartürik,

 Behar ziela prozesionin uhuratü Jesüs Krixt,

 Eta ez zük abunitü her egitia gatik despit.

 

 20.

 

 Gizun gazte hen plazan

 Ezari züntin herrokan

 Haur zentzü gabe elibat jaun anderen arropan!

 Bere arropek amiratürik etzien pater bat erran.

 

 21.

 

 Gure Jinkua eiki

 Etzen aleman kastati;

 Hartakoz uhure haren etzaizü izan aski,

 Süjet harez etzelakoz sorthü zure askazi.

 

 22.

 

 Gure Jaun erretora,

 Nuiz dükegü plazera

 Zure juiten ikhustekua ez ützül gein seküla,

 Eztügü nigarrik eginen azken bi juner bezala.

 


inprimatu