inprimatu
Euskera ta euskaldunak
Izenburua:
Euskera ta euskaldunak
Sinadura:
Mujika, Teodoro
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Mujika, Teodoro

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1965
Argitalpenaren urtea:
28
Alea:
116.zk.
Orrialdea:
6

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Euskera ta euskaldunak

 

Mujika, Teodoro

 

 1

 

 Askok jakin nai dute nor zeran

 gure euskera garbia,

 Biotz oneko gizon danentzat

 ain zera maitagarria!

 Kristau guziak zuzen argitzen

 dituzun izar argia,

 Mundu ontatik zeruraņoko

 bide erakuslaria.

 

 2

 

 Oitura on da izkuntza garbiz

 guztiok dakigu nola,

 Gure euskera, zalantzik gabe;

 gorengo mallan dagola.

 Nik aitormen au eman ala ez

 asko eztio ajola,

 Bere frututik ezagutzen da

 nolakoa dan arbola.

 

 3

 

 Bere frututik janda iņori

 eskeintzen asi baņo len,

 Ikusi zagun arbola onen

 sustraia nundik datorren.

 Ori biotzak ezagutzean

 al dan garbi ta ondoen,

 Gustorago jan da on geiago

 egin lezake ondoen.

 

 4

 

 Ain txikia dan euskera oriek

 ainbat maitatzeko zer du?

 Au bakoitzaren kontzientziak

 bear du ondo aztertu.

 Nere iritziz, garbiagorik

 ezta munduan agertu,

 Gauza santuak maite badira

 au eztiteke baztertu.

 

 5

 

 Euskaldun danok jarrai genezan

 kristandadean aurrera,

 Jaun Zerukoak grazi eder au

 ixuri zigun lurrera.

 Bizi ezkero euskera onek

 erakusten duen era,

 Zeru aurreko paradiso bat

 litzake mundu au bera.

 

 6

 

 Norbaitek gure ateraldiak

 entzun eta bereala,

 Esan lezake zentzu gabeko

 amesgilleak gerala.

 Aztertu beza gizon bakoitzak

 ta derizkion erara,

 Baņa euskera, gure iritziz,

 goi-maitasuna bera da.

 

 7

 

 Itxura degun euskaldun asko

 zer ote gerade barruz?

 Gauzik txarrena aztutzea da

 bakoitza bere pekatuz.

 Eskribak eta farisaitarrak

 or dabiltz aruntz ta onuntz,

 Zoritxarrean, Euskalerrian

 gaur zenbat kristau azaluts!

 

 8

 

 Euskera oni kristautasunak

 nola bear dion eutsi,

 Euskaldun onak egite onak

 bear ditu erakutsi.

 Mingaņarekin ematen zaio

 amaikatxo bat igurtzi,

 Itz gozoaren paltik eztauka

 baņa laguntzalle gutxi.

 

 9

 

 Mintzatutzea etzaigu aski

 aura datorren aņean,

 Kontzientziko karga darama

 bakoitzak bere gaņean.

 Jakiņa dago, gauza urriak

 dira itzak mingaņean,

 Ezpaditugu arretarekin

 eskuak jartzen lanean.

 

 10

 

 Nola etxean, ala kanpoan,

 nundikan nora gabiltzan,

 Euskera ziņez maite badegu

 beti biotz garbi izan.

 Ontasun ori agertu bedi

 gure aurreko, bizitzan,

 Usai gozoa zabaltzen duten

 lore eder oien gisan.

 

 11

 

 Euskalerriko adimen onak

 eztitezen egon laņo,

 Zer goi-maitasun garbiagorik

 Pedro Mari'k digun baņo?

 Bizitza duen usai gozo au

 ill eztedin egundaņo,

 Gure arnasak sartu dezala

 biotzetan barruraņo.

 


inprimatu