inprimatu
Pelota, euskal jokoa
Izenburua:
Pelota, euskal jokoa
Sinadura:
Manterola, Marzelino
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Manterola, Marzelino

Argitalpena:
Zeruko Argia.
Urtea:
1984
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1008.zk.
Orrialdea:
39

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


Pelota, euskal jokoa

 

Manterola, Marzelino

 

 Gipuzkoa'ko Euskal Pelota

 Alkarteako anaiak

 aurten betetzen omen dituzte

 beren urrezko eztaiak.

 Ori dala-ta jarri dituzte

 bertsoak jartzeko gaiak,

 bertsoen bidez biJoazkie

 nere zorion alaiak.

 

 Pelota euskal jokoa dala

 gaur jarri diguzute gai,

 euskaldun danak or daude orain

 jure erantzunaren zai.

 Jakintsuren bat naizenikan nik

 ez nizuteke esan nai,

 baiña, kristauok, gure pelota

 euskal jokoa dala bai.

 

 Joko garbi ta txukunik bada

 pelota degu benetan,

 euskal oiturak dauzka berekin

 bere jokera danetan.

 Euskaldun amen seme jatorrak

 joko-lelu geienetan,

 zenbat landare sortu ote da

 gure lur maite onetan?

 

 Euskal jokoek ezaugarri au

 beti berekin daukate,

 euskaldun askok diru-jokoan

 griña aundia baitute.

 Ori ezean kirol etxeak

 nola ainbat aldiz bete?

 Pelota euskal jokoa degun

 ortatik kontuak ate.

 

 Partiduren bat iñoiz danean

 igande-eguardian,

 abade jaun bat an jarriko da

 Joko-lekuan erdian.

 Amabietan orazio bat

 danok euskara garbian,

 zein ikuspide politak dauden

 euskal jokoak nor dian.

 

 Badago beste argibide bat

 errez konturatzekua,

 baietz aitortzen didazutela

 jarriko nuke lepua,

 baldin pelota ezpalitzake

 benetan euskal jokua,

 telebistean sarriagotan

 izango luke lekua.

 

 Alkandora, ta praka txuriak,

 oiñetakoak berdiñak,

 batzuk gerriko gorriarekin,

 besteak berriz urdiñak.

 Pelotari ta pelota dira

 larros eta krabeliñak,

 euskera eta Euskalerria

 loretxo oien jardiñak.

 

 Euskalerrian bakarrik ez da

 jardin eder au loratu,

 leku geiotan badaude onak,

 au ez nezake ukatu.

 Baiña onoko itz au esaten

 ez naiz oraindik nekatu;

 pelota euskal jokoa dala

 naiz erdaldunak jokatu.

 

 Esku, remonte, xexto ta pala,

 zenbat oitura pozgarri,

 bakoitzak bere trebetasuna

 erakutsiaz alkarri.

 Pelotari on baten doaiak

 nik ezin nezazke neurri,

 nere iritziz oietxek dira

 euskal jokoen oiñarri.

 

 Euskal Pelotan Alkarteako

 langile agurgarriak,

 amabi bertso ortxe dijoaz

 gai polit orri jarriak.

 Al dan garbien azaldu-ditut

 nik dakizkidan berriak,

 orain artako dagon epaiak

 artuko ditu neurriak.

 

 Agur, Alkarte txalogarria,

 Jarrai gogotsu lanean,

 pauso bikaiña eman dezute

 pelotaren izenean.

 Gure bertsoak ontzat badatoz

 zuen Alkartasunean,

 berriro ere agindu lasai

 zuek nai dezutenean.

 


inprimatu