inprimatu
Iñazio Larramendi'ri
Izenburua:
Iñazio Larramendi'ri
Sinadura:
Basurko, Juan
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Basurko, Juan

Argitalpena:
El Bidasoa.
Urtea:
1956
Argitalpenaren urtea:
12
Alea:
585.zk.
Orrialdea:
[10]

 

 

 

 

faksimilea ikusteko


"Kristo Errege"

 

Aldave, Joaquin

 

 Gaurko egunez kristau erriyak

 besok gora altxaturik,

 txalotzen degu KristoErrege

 Nagusi, Jaun aitorturik.

 Urtero-urtero egun onetan

 eleiz barrun elkarturik,

 itzez bederik esaten degu:

 "Ez degu beste Jaberik".

 

 Oso erraza, errazegiya

 sinismena azaltzia

 itzez bakarrik, ta au da gauza

 eskasa, utsa, merkia.

 Kristau bizitza ez da biguna;

 berekiñ dauka nekia.

 ta bete biarrian arkitzen gera

 osoki Jaunen legia.

 

 ¡Nolako orruak entzuten diran

 ia bazter guztiyetan.

 Nolako erruak gallendu diran

 ia erri geyenetan!

 Lapur, birauba ta ordikeriyak

 erri txiki ta aundiyetan,

 Zu gure Jabe, Nagusi ona,

 jartzen zaituzte aserretan.

 

 Bañan badira beste akatzok

 egiz Zu naigabetzeko.

 Kristau askoren epeltasuna

 lanetara mugitzeko.

 Biatz bat bakarra ez dute emango

 Eleiz Ama laguntzeko.

 ¡Alderdi ederra dauka bera onek

 gora burua altxatzeko!

 

 Ortxen daukagu ixilldu gabe

 deika ta deika danori,

 jartzeko eskua ta laguntzeko

 ainbat on diran obrari.

 Erri bakoitzak gañezko dauzka;

 ondo begira berari.

 Gaurtik asi ta indarrez danok

 ekiñ deiogun lanari.

 

 Mundu galdua ez da jeikiko

 otoitz indar bakarrakiñ.

 Zerbait bultzaden biarra dauka:

 gure lana onarekiñ.

 Gauza guztiyak Zu gana altxa

 biar degun laguntzakiñ.

 Zure Erreinua zabaltziarren

 egiñ dezagun alegiñ.

 


inprimatu