Lazarragaren eskuizkribua - Bilaketa
Testua:
Testua bilatu
Hitza / lema
Emaitza ordenatu

Emaitza: 26 hitz
1 — jakin [9]
2 — jakinik [8]
3 — jakingo [6]
4 — bakit [4]
5 — daki [3]
6 — dakit [3]
7 — jakizu [3]
8 — dakidan [3]
9 — eztakit [3]
10 — dakite [1]
11 — banekike [1]
12 — dakizu [1]
13 — jakiten [1]
14 — dakidantxeau [1]
15 — nekian [1]
16 — dakizunok [1]
17 — bazinaki [1]
18 — bazeeki [1]
  • ziertu bazeeki esan dozun berbaokaz egin deustazun asekabea [11. or. atz.]
19 — jakinda [1]
20 — dakiket [1]
21 — jakiteko [1]
22 — dakizun [1]
23 — dakienak [1]
24 — ezpadaki [1]
25 — jakiteak [1]
26 — jakinduna [1]

ESKUIZKRIBUAREN TRANSKRIPZIOA
Transkripzioaren testu osoa, RTF edo PDF formatuetan