Lazarragaren eskuizkribua - Bilaketa
Testua:
Testua bilatu
Hitza / lema
Emaitza ordenatu

Emaitza: 11 hitz
1 — itxi [9]
2 — itxita [3]
3 — itxirik [3]
4 — isirik [2]
  • ugazabaren aposentura zeņa idoro eben isirik [6. or. atz.]
  • tafetaezko benda bategaz begiak isirik eta eskuetan arko bat saeta [14. or. atz.]
5 — etxirik [1]
6 — etxi [1]
7 — isiko [1]
8 — itxiko [1]
  • nik itxiko ezteuzut Doristeok ekusirik zala inposible Sirena bereganik [11. or. atz.]
9 — itxazu [1]
10 — Isi [1]
11 — extazu [1]

ESKUIZKRIBUAREN TRANSKRIPZIOA
Transkripzioaren testu osoa, RTF edo PDF formatuetan